Lista Aktualności Lista Aktualności

Szkolenie policjantów Oddziału Prewencji Policji w Katowicach

W sierpniu br. w Nadleśnictwie Siewierz odbyło się jedno z serii szkoleń dla policjantów Oddziału Prewencji Policji w Katowicach.

Dotyczyło ono zorganizowanych działań poszukiwawczych przy współpracy funkcjonariuszy Służby Leśnej. Celem szkolenia było przybliżenie funkcjonariuszom policji  zasad poruszania się w lesie oraz praktyczne przećwiczenie w środowisku zbliżonym do działań faktycznych możliwych scenariuszy działania w przypadku poszukiwania osób pozostających w zainteresowaniu organów ścigania lub zaginionych.

Policjanci mieli okazję przećwiczenia zasad poruszania się na terenach kompleksów leśnych przy użyciu urządzeń GPS znajdujących się w posiadaniu Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Część praktyczną poprzedziło szkolenie teoretyczne podczas którego przedstawiono zagadnienia dotyczące współpracy oraz współdziałania Policji i Lasów Państwowych, a także zapoznano funkcjonariuszy z mapami leśnymi oraz systemem oznakowania lasów oraz dróg pożarowych.

Przebieg zajęć obserwował przedstawiciel Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji.

Do tej pory przeprowadzono 7 takich ośmiogodzinnych szkoleń, w których każdorazowo brało udział 16 policjantów Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Ostatnie szkolenie przeprowadzone zostanie we wrześniu 2018 roku.