Wydawca treści Wydawca treści

Leśnicy uhonorowani odznaczeniami państwowymi

W trakcie narady kierowników jednostek, pionów i komórek organizacyjnych RDLP w Katowicach, podsumowującej działalność i wydarzenia 2023 roku, Dyrektor Damian Sieber, z upoważnienia Ministra Klimatu i Środowiska, wręczył odznaczenia i medale leśnikom, którzy swoją postawą i zaangażowaniem zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi.

W bieżącym roku, na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, odznaczenia państwowe otrzymali następujący leśnicy z katowickiej dyrekcji:

Brązowy Krzyż Zasługi za szczególne zasługi dla państwa polskiego:
- Lech Polus, Leśniczy z Nadleśnictwa Kłobuck, 
- Marian Tomasiak, emerytowany podleśniczy z Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.


Złoty Medal za Długoletnią Służbę, pełnioną wzorowo w Lasach Państwowych:
- Jerzy Siewiorek, Leśniczy z Nadleśnictwa Chrzanów,
- Karol Wiliński, Podleśniczy z Nadleśnictwa Turawa,
- Krzysztof Dyjas, Komendant Straży Leśnej z Nadleśnictwa Kędzierzyn,
- Wiesław Kisiel, Podleśniczy z Nadleśnictwa Kędzierzyn,
- Marek Kłos, Zastępca Nadleśniczego z Nadleśnictwa Kędzierzyn,
- Zbigniew Paczkowski, Leśniczy z Nadleśnictwa Kędzierzyn,
- Waldemar Wilk, Komendant Straży Leśnej z Nadleśnictwa Opole,
- Barbara Filo, Główna Księgowa z Nadleśnictwa Olkusz,
- Jerzy Mazurkiewicz, Leśniczy z Nadleśnictwa Kłobuck,
- Marek Stefaniak , Leśniczy z Nadleśnictwa Kłobuck,
- Roman Królik, Główny Księgowy z Nadleśnictwa Kluczbork.


Serdecznie gratulujemy!