Wydawca treści Wydawca treści

Zmiany kadrowe w jednostkach RDLP w Katowicach - aktualizacja na dzień 22.05.2024 r.

W dniu 9 lutego 2024 roku nastąpiły zmiany kadrowe wśród kierownictwa jednostek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach:

 • ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudy Raciborskie odwołany został Pan Marcin Fischer,

 • ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec odwołany został Pan Wiesław Kucharski,

 • ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Rybnik odwołany został Pan Tomasz Olszewski.

Decyzją p.o. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Roberta Pabiana z dniem 10 lutego 2024 roku:

 • na stanowisko p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Rybnik powołany został Pan Grzegorz Adamczyk, dotychczasowy Inżynier Nadzoru w Naleśnictwie Rybnik,

 • na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec powołany został Pan Grzegorz Skrobek, dotychczasowy Inżynier Nadzoru w Nadleśnictwie Rudziniec,

 • na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudy Raciborskie powołany został Pan Tomasz Pacia, dotychczasowy Inżynier Nadzoru w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie.
   

W dniu 16 lutego 2024 roku nastąpiły kolejne zmiany kadrowe wśród kierownictwa jednostek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach:

 • ze stanowiska Dyrektora Gospodarstwa Rybackiego w Krogulnej odwołana została Pani Renata Olszewska,

 • na stanowisko Dyrektora Gospodarstwa Rybackiego w Krogulnej, z dniem 17.02.2024 r. powołany został Pan Wojciech Preuhs, dotychczasowy Zastępca Dyrektora GR Krogulna.
   

W dniu 19 lutego 2024 roku nastąpiły zmiany kadrowe wśród kierownictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach:

 • ze stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej RDLP w Katowicach odwołany został Pan Hubert Wiśniewski,

 • ze stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych RDLP w Katowicach odwołany został Pan Marek Czader,

 • na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej RDLP w Katowicach powołany został Pan Marek Czader,

 • na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych RDLP w Katowicach, powołany został Pan Jurand Irlik, dotychczasowy Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Olkusz. 

 
W dniu 20 lutego 2024 roku, decyzją p.o. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Roberta Pabiana:

 • na stanowisko p. o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Olkusz powołany został Pan Mateusz Łapaj, dotychczasowy Inżynier Nadzoru w Nadleśnictwie Olkusz,

 • ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Kluczbork odwołany został został Pan Franciszek Kiepura,

 • ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Jeleśnia odwołany został Pan Grzegorz Basiura. 

Decyzją p.o. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Roberta Pabiana, z dniem 21 lutego 2024 roku:

 • na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Kluczbork, powołany został Pan Robert Pyrkosz, dotychczasowy Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kluczbork,

 • obowiązki Nadleśniczego Nadleśnictwa Jeleśnia powierzone zostały tymczasowo Pani Ewelinie Szwiec, Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Jeleśnia. 


W dniu 23 lutego 2024 roku nastąpiły kolejne zmiany kadrowe wśród kierownictwa jednostek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach:

 • ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłobuck odwołany został Pan Jerzy Sądel,

 • ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Turawa odwołany został Pan Jarosław Żaba.

Decyzją p.o. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Roberta Pabiana:

 • z dniem 24 lutego 2024 roku, obowiązki Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłobuck, zostały tymczasowo powierzone Panu Pawłowi Krej, dotychczasowemu Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłobuck,

 • z dniem 26 lutego 2024 roku na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Turawa powołany został Pan Grzegorz Bielecki, dotychczasowy Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Turawa.


W dniu 27 lutego 2024 roku decyzją p.o. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Roberta Pabiana:

 • ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Prószków odwołany został Pan Marek Wojciuk.
 • z powierzonych obowiązków Nadleśniczego Nadleśnictwa Jeleśnia odwołana została Pani Ewelina Szwiec.
 

W dniu 28 lutego 2024 roku decyzją p.o. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Roberta Pabiana:

 • na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Jeleśnia powołany został Pan Piotr Olesiak, dotychczasowy Inżynier Nadzoru w Nadleśnictwie Węgierska Górka.

 • obowiązki Nadleśniczego Nadleśnictwa Prószków zostały tymczasowo powierzone Panu Zdzisławowi Więcek, Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Prószków.


W dniu 7 marca 2024 roku, decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Roberta Pabiana:

 • ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzeg odwołany został Pan Bartłomiej Kastelik,

 • obowiązki Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzeg powierzone zostały tymczasowo Pani Joannie Mazur, Głównej Księgowej Nadleśnictwa Brzeg.


W dniu 11 marca 2024 roku nastąpiły kolejne zmiany kadrowe wśród kierownictwa jednostek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach:

 • z powierzonych obowiązków Nadleśniczego Nadleśnictwa Prószków odwołany został Pan Zdzisław Więcek,

 • na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Prószków powołany został Pan Marek Bocianowski,

 • na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłobuck powołany został Pan Paweł Krej,

 • ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Chrzanów odwołany został Pan Krzysztof Gołąbek.

Decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Roberta Pabiana, z dniem 13 marca 2024 roku:

 • na stanowisko p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Chrzanów powołana została Pani Ewelina Boruń.


W dniu 22 marca 2024 roku nastąpiły kolejne zmiany kadrowe w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach:

 • z powierzonych obowiązków Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzeg odwołana została Pani Joanna Mazur,

 • na stanowisko p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzeg powołany został Pan Wojciech Dudik,

 • ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Andrychów odwołany został Pan Mateusz Branny,

 • ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Ujsoły odwołany został Pan Paweł Konstanty,

 • ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin odwołany został Pan Kazimierz Michalski,

 • ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Katowice odwołany został Pan Stanisław Jeziorański.


Decyzją Dyrektora RDLP w Katowicach, Roberta Pabiana, od dnia 25 marca 2024 roku:

 • obowiązki Nadleśniczego Nadleśnictwa Andrychów zostały tymczasowo powierzone Panu Wojciechowi Prochotowi, Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Andrychów,

 • obowiązki Nadleśniczego Nadleśnictwa Ujsoły zostały tymczasowo powierzone Pani Iwonie Kocoń, Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Ujsoły,

 • obowiązki Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin zostały tymczasowo powierzone Panu Dariuszowi Golisowi, Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin,

 • obowiązki Nadleśniczego Nadleśnictwa Katowice zostały tymczasowo powierzone Panu Grzegorzowi Skurczakowi, Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Katowice.


Decyzją Dyrektora RDLP w Katowicach, Roberta Pabiana, z dniem 2 kwietnia 2024 roku:

 • z powierzonych obowiązków Nadleśniczego Nadleśnictwa Andrychów zwolniony został Pan Wojciech Prochot,

 • na stanowisko p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Andrychów powołany został Pan Tadeusz Jurzak

 • z powierzonych obowiązków Nadleśniczego Nadleśnictwa Katowice zwolniony został Pan Grzegorz Skurczak,

 • na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Katowice powołany został Pan Wojciech Kubica,

 • z powierzonych obowiązków Nadleśniczego Nadleśnictwa Ujsoły zwolniona została Pani Iwona Kocoń,

 • na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Ujsoły powołana została Pani Mariola Olesiak.


W dniu 23 kwietnia 2024 roku, decyzją Dyrektora RDLP w Katowicach, Roberta Pabiana:

 • z powierzonych obowiązków Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin zwolniony został Pan Dariusz Golis,

 • na stanowisko p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin powołany został Pan Jacek Haładaj

 • na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Olkusz powołany został Pan Mateusz Łapaj, dotychczasowo pełniący obowiązki Nadleśniczego Nadleśnictwa Olkusz.
   

Decyzją Dyrektora RDLP w Katowicach, Roberta Pabiana, z dniem 22 maja 2024 roku:

 • na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Andrychów powołany został Pan Tadeusz Jurzak, dotychczasowo pełniący obowiązki Nadleśniczego Nadleśnictwa Andrychów.