Wydawca treści Wydawca treści

„Leśne Spotkania na nowe stulecie”

Ile zastosowań ma drewno? Na czym polega zrównoważona gospodarka leśna? Jak funkcjonuje przedsiębiorstwo Lasy Państwowe: 100 lat temu, teraz i w przyszłości? Na teren Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach, w setną rocznicę powstania polskich Lasów Państwowych, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach i Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, zapraszają w dniach 28-29 czerwca br. mieszkańców regionu do udziału w wydarzeniu „Leśne spotkania na nowe stulecie”.

Przez ostatnie 100 lat, Lasy Państwowe zarządzają wspólnym majątkiem Polaków - lasami które zajmują niemal 1/3 powierzchni kraju. Od zakończenia II wojny światowej do 2022 r. lesistość z 20,8% wzrosła o 2,8 ml ha do 29,7%. W tej chwili na jednego Polaka przypada 0,25 ha lasu. Dla lasu to zaledwie jedno pokolenie drzew, dla leśników - kilka generacji ciężkiej pracy.

Okrągły jubileusz jest okazją do pokazania osiągnięć, trudności i klęsk żywiołowych z jakimi borykają się leśnicy, a także wyzwań, które stoją przed leśnikami w dobie zmian klimatu.

- Zmiany klimatu i ekstremalne zjawiska, które się z tym wiążą i które mają wpływ na ekosystem leśny, będą tematem konferencji naukowej z udziałem prof. dr hab. Andrzeja Grzywacza - wybitnego specjalisty z SGGW w Warszawie, prof. dr hab. inż. Jerzego Szwagrzyka oraz prof. dr hab. inż. Jarosława Sochy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wsparcie naukowców w naszym zawodzie jest bardzo ważne, szczególnie teraz, gdy stoimy przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z zmianami klimatu - mówi Robert Pabian, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Konferencja jest przeznaczona dla kadry zarządzającej w RDLP w Katowicach oraz zaproszonych gości.

- Równie ważna jest wymiana doświadczeń i dyskusja nad wnioskami wynikającymi z długoletniej walki ze skutkami klęsk żywiołowych, które w szczególnym stopniu dotknęły Nadleśnictwo Rudy Raciborskie. To co osiągnęliśmy w odnowieniu lasu po pożarze sprzed 35 lat będziemy oglądać w trakcie wyjazdu studyjnego dla przedstawicieli 38 Nadleśnictw gospodarujących w strukturze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Pokażemy także szkółkę kontenerową w Nędzy. Wykorzystywana tam metoda produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym z mikoryzą, pozwoliła odnieść sukces w odnowieniu pożarzyska - tłumaczy Tomasz Pacia, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.

28 czerwca (piątek) w godzinach od 15.00 do 19.00 i 29 czerwca (sobota) w godzinach od 12.00 do 18.00 leśnicy zapraszają mieszkańców regionu do parku Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach, gdzie odkryją tajniki swojej codziennej pracy.

W strefie drewna przygotowane będzie stanowisko do odbiórki drewna, zaprezentowane będą wyroby z drewna, w tym biżuteria oraz makieta z grą strategiczną pt.: "Gospodaruj lasem przez 100 lat".

Jak działa najnowocześniejszy w Europie system ochrony przeciwpożarowej oraz do czego w lasach wykorzystuje się drony, zobaczyć będzie można w strefie p.poż.

Strefa ochrony lasu pokaże m.in. jak ogranicza się populację owadów zagrażających trwałości lasu za pomocą pułapek feromonowych.

W strefie hodowli lasu zaprezentuje się wyłuszczarnia nasion i szkółka kontenerowa w Nędzy. Będzie można obejrzeć grzyby mikoryzowe pod mikroskopem.

Przykłady sukcesów leśników w ochronie przyrody: odbudowanie populacji żubra i restytucja głuszca, zaprezentują Nadleśnictwa Kobiór i Wisła.

Dla najmłodszych przygotowano gry i zabawy leśne, a także stanowisko Straży Leśnej z samochodem i quadem.

Nie zbraknie także miejsca do dyskusji - w specjalnie przygotowanym namiocie leśnicy będą odpowiadali na pytania odwiedzających.

Organizatorzy: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Rudy Raciborskie.

Patronat medialny: Telewizja TVT, Nowiny.pl, Radio 90.

Szczegółowe informacje: Roman Suska - Inżynier Nadzoru, rzecznik prasowy w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie, tel.: 664729446.

Serdecznie zapraszamy!