Wydawca treści Wydawca treści

Zmiana na stanowisku Dyrektora RDLP w Katowicach

Robert Pabian, dotychczasowy inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Strzelce Opolskie, otrzymał w dniu 2 lutego 2024 roku od Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nominację na pełniącego obowiązki Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.
 
Nowy p.o. Dyrektora RDLP w Katowicach, Robert Pabian, jest związany zawodowo z Lasami Państwowymi od 1995 roku. 

Wcześniej, w latach 1992-1995 pracował w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie na stanowiskach: stażysta, st. asystent taksatora i taksator. 

Swoją karierę zawodową w Lasach Państwowych rozpoczął w 1995 roku w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie, gdzie pracował m. in. na stanowiskach: specjalisty ds. zagospodarowania lasu, inżyniera nadzoru, starszego specjalisty ds. koordynacji SILP i produkcji szkółkarskiej oraz zastępcy nadleśniczego. W 2014 roku awansował na kierownika jednostki i z powodzeniem pełnił funkcję Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w latach 2014-2020. W grudniu 2020 roku objął stanowisko inżyniera nadzoru w Nadleśnictwie Strzelce Opolskie. 

Robert Pabian jest absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu Genetyki i Selekcji Drzew Leśnych na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu przedsiębiorczego zarządzania organizacją w Szkole Głównej Handlowej.

Przedstawiciele załogi RDLP w Katowicach powitali nowego Dyrektora, który wyraził w trakcie spotkania nadzieję na dobrą współpracę oraz wspólną realizację wielu zadań stojących przed leśnikami w najbliższej przyszłości.