Wydawca treści Wydawca treści

Wsparcie dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu

W dniu 22 września 2023 roku w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu, Lasy Państwowe przekazały wsparcie finansowe na zagospodarowanie ogrodu przyległego do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego.

Uroczystego wręczenia promesy na kwotę 15 tys. zł dokonał Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Józef Kubica. W przekazaniu uczestniczyli również Dyrektor RDLP w Katowicach, Damian Sieber oraz Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubliniec, Krzysztof Lysik.

Przekazane środki będą wykorzystane na rewitalizację szpitalnego ogrodu, z którego korzystać będą wszyscy podopieczni lublinieckiej placówki.

Warto podkreślić, że jest to kolejne wsparcie finansowe udzielone przez Lasy Państwowe dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu. W poprzednim roku placówka otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł.