Wydawca treści Wydawca treści

Konferencja naukowa pn. "Drewno jest z lasu"

W dniach 27-29 września 2023 roku w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu-Jaszowcu odbyła się konferencja naukowa pn. „Drewno jest z lasu”, zorganizowana przez RDLP w Katowicach i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w 100. rocznicę powstania Lasów Państwowych.

W konferencji uczestniczyli leśnicy z całej Polski oraz przedstawiciele świata nauki m. in. z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w tym Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UP w Poznaniu.

Konferencja składała się z części kameralnej, w trakcie której uczestnicy prezentowali referaty naukowe oraz z sesji terenowej. Części kameralnej towarzyszyła oprawa Leśnej Asysty Honorowej przy RDLP w Katowicach, zgodnie z nowym Ceremoniałem Lasów Państwowych.

W uroczystym otwarciu wydarzenia uczestniczył Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Józef Kubica, który przywitał się z Gośćmi oraz życzył owocnych rozmów w trakcie konferencji.

- Chciałem z serca podziękować za Waszą codzienną pracę. To jest wielka sprawa i poparcie z Waszej strony dla zawodu leśnika. Bo przecież zawód leśnika to nie tylko etos, ale również wielka pasja - podkreślił Dyrektor Kubica w trakcie swojego przemówienia.

Część wykładowa konferencji była doskonałą okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń. Uczestnicy wygłosili referaty na temat m. in. kształcenia zawodowego leśników, roli lidera w zarządzaniu zasobami leśnymi, problemów i wyzwań w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, polityki kadrowej Lasów Państwowych, zarządzania zasobami ludzkimi i kształtowania kompetencji zawodowych oraz sposobów zarządzania w obliczu zachodzących zmian w administracji leśnej.

- To wyjątkowa konferencja z punktu widzenia naukowego. Rzadko bywa, żeby na konferencji było wygłoszone ponad 40 referatów. My otwieramy nową jakość, nową drogę we wszystkich aspektach - podsumował prof. dr hab. inż. Krzysztof Adamowicz, Kierownik Katedry Ekonomiki i Techniki Leśnej UP w Poznaniu.

W sesji terenowej uczestnicy zapoznali się z problematyką prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej w lasach górskich, w tym procesem przebudowy drzewostanów świerkowych na terenie Nadleśnictwa Wisła i Ujsoły.