Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Państwowe z nowym sztandarem

W dniu 12 października 2023 roku na dziedzińcu Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie odbyła się uroczystość nadania sztandaru Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe.

To była wyjątkowo podniosła ceremonia, w której uczestniczyli m. in. Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Edward Siarka, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Józef Kubica, Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Nieruchomości i Zamówień, Magdalena Kapuścińska, członkowie Leśnej Asysty Honorowej RDLP w Katowicach, pracownicy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz reprezentacja leśników z całej Polski. W wydarzeniu uczestniczył także Dyrektor RDLP w Katowicach, Damian Sieber, któremu asystował Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Marek Czader.

Nadanie nowego sztandaru podkreśliło długoletnią pracę i oddanie Lasów Państwowych w służbie na rzecz ochrony polskich lasów, a także nadało doniosłości i rangi obchodom jubileuszu 100-lecia istnienia Lasów Państwowych.

Dotychczasowy sztandar Lasów Państwowych stanowił nieodłączny element ważnych uroczystości państwowych, patriotyczno-religijnych i służbowych. Dlatego nadanie oficjalnego statusu temu sztandarowi jest naturalnym krokiem w uznaniu jego roli i znaczenia.

Wybór miejsca uroczystości nie jest przypadkowy, jak podkreślał Minister Edward Siarka:

Miejsce dzisiejszej uroczystości jest niezwykle ważne dla wszystkich leśników, gdyż właśnie tutaj mieściła się pierwsza siedziba Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych. To symboliczny dowód ciągłości dobrej współpracy między resortem klimatu i środowiska a Lasami Państwowymi.

Następnie kontynuował - Nadanie sztandaru Lasom Państwowym to historyczna chwila będąca wyrazem szacunku i docenienia stuletnich działań podejmowanych przez Lasy Państwowe w służbie naszemu przyrodniczemu dziedzictwu i Polsce

- Nadany dziś sztandar stanowi znak tożsamości i wspólnoty Braci Leśnej. Łączy tych, którzy chcą urzeczywistniać podobne wartości służby Ojczyźnie i polskim lasom. Symbolizuje ciągłość i trwanie. Sztandar stanowi przy tym wyzwanie i wielki obowiązek. Wraz z nim polscy leśnicy przyjmują wyzwanie, by trwać na straży najważniejszych wartości. Przyjmujemy go z pokorą i wdzięcznością, traktując jako największe wyróżnienie - dziękował Dyrektor Józef Kubica.

Po czym dodał: - Mamy honor uczestniczyć w jednym z najdonioślejszych momentów w dziejach polskiego leśnictwa. To chwila, która niczym klamra spina wiek istnienia Lasów Państwowych. Zobowiązujemy się z należnym szacunkiem dbać o sztandar. Odtąd będzie on nieodłącznym elementem ważnych uroczystości państwowych, patriotyczno-religijnych i służbowych. Będziemy go strzec i nieść z godnością.