Wydawca treści Wydawca treści

Zmiany kadrowe wśród kierownictwa RDLP w Katowicach

W dniu 20 lutego 2024 roku odbyło się spotkanie p.o. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Roberta Pabiana z pracownikami biura RDLP w Katowicach, podczas którego oficjalnie przywitano nowego Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomicznych, Juranda Irlika.

Pan Jurand Irlik, dotychczasowy Zastępca Nadleśniczego w Nadleśnictwie Olkusz, jest zawodowo związany z Lasami Państwowymi od 1995 roku. Swoją karierę rozpoczął od pracy w Nadleśnictwie Świerklaniec, gdzie zajmował kolejno stanowiska: stażysty, referenta, specjalisty SL, starszego specjalisty SL i głównego księgowego. W 2010 roku awansował na Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubliniec i z powodzeniem pełnił funkcję kierownika jednostki w latach 2010-2015. W kwietniu 2015 roku został powołany na Zastępcę Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej RDLP w Katowicach, a następnie w grudniu 2016 roku objął stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych RDLP w Katowicach, które sprawował nieprzerwanie do 2023 roku. Od 1 marca 2023 roku pełnił funkcję Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Olkusz.

Pan Jurand Irlik jest absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej na Politechnice Śląskiej, studia podyplomowe z zakresu rachunkowości na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania organizacją w Szkole Głównej Handlowej.

W trakcie spotkania z pracownikami Dyrektor Robert Pabian podziękował za współpracę i pożegnał w imieniu załogi Pana Huberta Wiśniewskiego, który pełnił w katowickiej dyrekcji funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej od grudnia 2016 roku. Jego obowiązki przejął Pan Marek Czader, dotychczasowy Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych RDLP w Katowicach.