Wydawca treści Wydawca treści

Narada w Ustroniu-Jaszowcu

W dniach 9-10 października br. w Ustroniu-Jaszowcu odbyła się narada kierowników jednostek, pionów i komórek organizacyjnych RDLP w Katowicach.

To cykliczne, robocze spotkanie, na którym przedstawiane są bieżące sprawy związane z działalnością RDLP w Katowicach. Tematem sesji terenowej była mała retencja.

Narada, która odbyła się w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Leśnik" w Ustroniu miała też mniej oficjalny charakter. Dyrektor RDLP w Katowicach, Damian Sieberna początku pierwszego dnia obrad, wręczył nagrody i podziękowania szefom jednostek i wydziałów, którzy obchodzili 40, 35 i 30 lat pracy. Przedstawił również Adama Pienio, nowego Dyrektora Gospodarstwa Rybackiego w Niemodlinie.

Ponadto Nadleśniczowie odebrali podziękowania i listy gratulacyjne skierowane do pracowników nadleśnictw przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Józefa Kubicę, za aktywny udział w wydarzeniach promujących jubileusz 100-lecia Lasów Państwowych.