Wydawca treści Wydawca treści

Podpisanie umowy przedwstępnej

W dniu 11 października br. Lasy Państwowe podpisały umowę przedwstępną ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach na zakup Pałacu w Brynku, w którym obecnie mieści się internat Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego.

Umowa przedwstępna została podpisana w Nadleśnictwie Brynek przez Starostę Tarnogórskiego, Krystynę Kosmalę, Wicestarostę Tarnogórskiego, Sebastiana Nowaka oraz Zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Brynek, Adama Mazura, w obecności Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Józefa Kubicy, Dyrektora RDLP w Katowicach, Damiana Siebera oraz notariusza.

- To wielkie wyzwanie, wielkie perspektywy. Naszym zamiarem jest stworzenie leśnego, śląskiego centrum edukacji - tu właśnie w Technikum Leśnym w Brynku. Chcemy podnieść standardy i przywrócić to, co było kiedyś - świetnie szkolić leśników - podkreślił Dyrektor Kubica w trakcie wydarzenia.

Aktualny stan pałacu i pozostałych budynków w Brynku wymaga wielu nakładów finansowych. Koszty utrzymania budynków mieszkalnych oraz zachowania zabytkowego drzewostanu ponoszone są aktualnie przez Powiat tarnogórski. Dzięki zawarciu umowy przedwstępnej, po spełnieniu warunków przez obie strony, Lasy Państwowe będą mogły w najbliższej przyszłości przejąć nieruchomość i otoczyć ją odpowiednią opieką.

Pałac wraz z całym przynależącym do niego zespołem parkowym i ogrodem botanicznym wybudowany został w 1829 roku przez Bernarda von Rosenthala z Wrocławia dla księcia Adolfa zu Hohenlohe-Ingelfingen. W 1904 r. kupił go hrabia Hugo II Henckel von Donnersmarck z Siemianowic. Pałac został przebudowany w 1905 roku według projektu architekta z Wrocławia - Karla Grossera. Na początku XX w. na wschód od pałacu wzniesiono kompleks zabudowy towarzyszącej, w tym dom ogrodnika, stajnie z ujeżdżalnią, wozownię i wieżę wodną w typie północnego budownictwa ceglanego.

W okresie powojennym w Pałacu mieściła się siedziba szkoły leśnej. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, w latach 60. wzniesiono współczesny budynek Technikum Leśnego, a pałac przeznaczono na szkolny internat.