Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Narok w Nadleśnictwie Opole oficjalnie otwarty...

To nie tylko najmłodszy rezerwat ale i największy na Opolszczyźnie. Ma blisko 114 hektarów, a wiek najstarszych drzew oceniany jest na 180-200 lat.

- To już drugi rezerwat na Opolszczyźnie, który otwieramy w tym roku i 109 rezerwat z perspektywy dyrekcji regionalnej w Katowicach. W całym kraju jest dziś dokładnie 1518 rezerwatów a 85 procent z nich położonych jest na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe, czyli dokładnie 1297 rezerwatów jest właśnie zlokalizowanych na tych terenach - powiedział podczas wydarzenia Damian Sieber, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Marek Cholewa, nadleśniczy Nadleśnictwa Opola dodał, że kiedy zaczął dochodzić jego genezy, to okazało się, że odwzorowanie cyfrowe terenu pokazuje jego przygotowanie ludzką ręką do tego, aby ten las tu został posadzony.

- To oznacza, że ludzie stworzyli miejsce, które po blisko 200 latach jest już tak wyjątkowe, że można je objąć ochroną prawną i stworzyć tu rezerwat. Jednocześnie ten teren, w związku z bliskością Odry, stanowi również fantastyczne miejsce do bytowania wielu zwierząt, w tym chronionych gatunków. Być może bielik albo orzeł czarny znajdą tu kolejne miejsca gniazdowania, bo jedno z gniazd takiego bociana, z tego co mi wiadomo, już tutaj jest - mówił.

Rezerwat Narok powołany został na mocy zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z 10 października 2023 r. Nazwę zawdzięcza wsi położonej w sąsiedztwie.

– Jedną z głównych przesłanek do utworzenia rezerwatu w tym miejscu były bardzo dobrze zachowane drzewostany. Do tego cały szereg gatunków ptaków: kania ruda, dzięcioły, nietoperze. Cały szereg roślin, rzadkie gatunki chrząszczy. Takie, które są na prawdę tylko w niektórych miejscach, nielicznych. No i dobrze, że to będzie chronione – powiedziała na otwarciu Alicja Majewska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

Zgodnie z ustawą obowiązuje zakaz poruszania się po rezerwacie poza wyznaczonymi szlakami. Zakaz obejmuje również m.in. zbieranie runa leśnego czy spacery z psem.

Jak podkreślił nadleśniczy Marek Cholewa, otwarcie rezerwatu odbyło się na jego granicy, w lesie gospodarczym.