Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie o submisji drewna

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach ogłasza submisję drewna.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2024 r., natomiast wyniki zostaną przekazane drogą elektroniczną.

Oferta zawierać będzie surowiec: dębowy, jesionowy, modrzewiowy, jaworowy i czereśniowy.

Surowiec drzewny będzie przygotowany do oględzin dla zainteresowanych na składzie w Jełowej - Nadleśnictwo Turawa.

Katalogi submisyjne zawierające charakterystykę poszczególnych sztuk surowca drzewnego oraz regulamin submisji będą dostępne od 7 lutego 2024 roku w Nadleśnictwie Turawa oraz w Wydziale Gospodarki Drewnem RDLP Katowice. Od tego dnia będzie można dokonywać oględzin drewna na gruncie.

Wszystkie zainteresowane firmy serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w submisji.

Informacja dodatkowa:
Wystawione drewno w całości objęte jest certyfikatem FSC® i PEFC.

Szczegółowe informacje na temat organizowanej submisji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Drewnem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach - tel. kontaktowy (32 6094523 lub 32 6094561).