Wydawca treści Wydawca treści

Narada pokontrolna w Nadleśnictwie Jeleśnia

W dniu 5 października 2023 roku w Nadleśnictwie Jeleśnia odbyła się narada pokontrolna, w której uczestniczyli pracownicy Nadleśnictwa Jeleśnia, przedstawiciele Śląskiego Regionu Inspekcyjnego Lasów Państwowych: Ireneusz Szczepaniak, Regionalny Inspektor Lasów Państwowych, Grzegorz Lisiak, Kierownik kontroli LP i Adam Kowalczyk, inspektor LP oraz przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach wraz z Dyrektorem, Damianem Sieberem.

Narada w Nadleśnictwie Jeleśnia miała na celu podsumowanie 10 lat bieżącej pracy jednostki. W trakcie kontroli okresowej oceniano łącznie 11 działów i nadleśnictwu udało się utrzymać oceną dobrą, którą uzyskało w 2014 r.