Wydawca treści Wydawca treści

Narada pokontrolna w Nadleśnictwie Andrychów

W dniu 13 października br. w Nadleśnictwie Andrychów odbyła się narada pokontrolna, w której uczestniczyli przedstawiciele RDLP w Katowicach: Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Marek Czader wraz z Naczelnikiem Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Piotrem Królem.

Obecni na naradzie inspektorzy Lasów Państwowych w osobach: Wojciech Piasecki, Ireneusz Szczepaniak, Katarzyna Piotrowska, Kazimierz Gągola przedstawili szczegółowe wyniki kontroli nadleśnictwa oraz ocenę końcową.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Andrychów, Mateusz Branny po przywitaniu gości i przedstawieniu krótkiej prezentacji nt. nadleśnictwa podziękował wszystkim pracownikom za zaangażowanie i zapracowanie na ocenę końcową.

Zastępca Dyrektora, Marek Czader w swoim przemówieniu podsumowującym naradę zaznaczył, że ocena dobra nadal zobowiązuje do wytężonej pracy na rzecz Lasów Państwowych.