Wydawca treści Wydawca treści

Kolejne projekty Zespołu ds. opracowania zasad stosowania wybranych symboli Lasów Państwowych

Członkowie zespołu ds. opracowania zasad stosowania wybranych symboli Lasów Państwowych, powołanego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, regularnie spotykają się, żeby przygotowywać kolejne projekty zarządzeń, określających zasady używania nowych symboli tradycji, tożsamości i wspólnoty polskich leśników.

Od kilku miesięcy Zespół pod przewodnictwem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Damiana Siebera, intensywnie pracuje, czego efektem jest przedłożenie Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych szeregu nowych uregulowań, które łączą w sobie współczesne potrzeby leśnictwa z historią i pamięcią tych, którzy tworzyli podwaliny dzisiejszego leśnictwa w Polsce.

W ostatnim czasie członkowie Zespołu sporządzili i przekazali do weryfikacji następujące projekty zarządzeń i decyzji:

  • w sprawie wdrożenia Regulaminu Mundurowego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
  • w sprawie Medalu z okazji 100-lecia Lasów Państwowych,
  • w sprawie wzoru i regulaminu przyznawania Orderu Krzyża Św. Jana Gwalberta,
  • w sprawie wzoru, zasad i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
  • w sprawie szkolenia z Ceremoniału Lasów Państwowych wraz z programem szkoleniowym.

Warto przypomnieć, że projekt zmiany rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów munduru leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia, będący bezpośrednim efektem prac Zespołu ds. opracowania zasad stosowania wybranych symboli Lasów Państwowych, został przekazany w lipcu br. do Ministerstwa Klimatu i Środowiska celem prowadzenia dalszych prac legislacyjnych.