Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Patrolowanie Lotnicze - województwo małopolskie

Patrolowanie Lotnicze - województwo małopolskie

”Przeciwpożarowe zabezpieczenie w celu ochrony środowiska  i zapobieganiu występowaniu szkód w lasach – zapobieganie pożarom lasów województwa małopolskiego 2021 roku”

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Koszt kwalifikowany zadania: 154 600 zł.

Kwota dotacji: 25 000 zł.

 

„Przeciwpożarowe zabezpieczenie lasów celem ograniczenia i zapobiegania występowania szkód w lasach - zapobieganie pożarom lasów województwa małopolskiego w 2022 roku”

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Koszt kwalifikowany zadania: 212 000 zł.

Kwota dotacji: 20 000 zł.

 

„Przeciwpożarowe zabezpieczenie lasów celem ograniczenia i zapobiegania występowania szkód w lasach - zapobieganie pożarom lasów województwa małopolskiego będących w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach w 2023 roku” 

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Koszt kwalifikowany zadania: 324 000 zł. 

Kwota dotacji: 50 000 zł.