Położenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, druga pod względem wielkości w kraju, sprawuje zarząd nad 750 tysiącami hektarów.