Asset Publisher Asset Publisher

Jodła Pospolita w Beskidzie Śląskim i Żywieckim

 

 „Określenie warunków siedliskowych i witalności jodły pospolitej

ze wskazaniem właściwych terenów do jej hodowli

w Beskidzie Śląskim i Żywieckim".

 

Realizacja Przedsięwzięcia: 01.04.2016r. – 31.12.2018r.

 

Całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: 1 009 284,00zł

 

  • w tym koszty kwalifikowane 1 009 284,00zł
  • w tym środki własne 244 641,00zł
  • refundacja środków kwalifikowanych 764 643,00zł

Efekt rzeczowy: Opracowanie 13 szt. raportów częściowych oraz wykonanie opracowania końcowego w nakładzie 20 szt. mającego określić warunki siedliskowe

i witalność jodły pospolitej oraz wskazać właściwe tereny do jej hodowli w Beskidzie Śląskim i Żywieckim.

Efekt ekologiczny: Stworzenie warunków do realizacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej na pow. ok. 6 tys. ha.

Badania w ramach dotacji otrzymanej z WFOŚIGW w Katowicach realizowane będą na terenie trzech Nadleśnictw RDLP w Katowicach: Bielsko, Ujsoły oraz Wisła znajdujących się na obszarze woj. śląskiego.