Asset Publisher Asset Publisher

Program dla Beskidów

  „Program dla Beskidów

– działania ograniczające populacje kornika drukarza"


Kwoty pozyskanych dotacji:                                

  • 789 888,00 zł (2009 rok)
  • 800 050,00 zł (2010 rok)

 

Efekt ekologiczny:                        

- zakup i wyłożenie 51 875 szt. feromonów na kornika drukarza i rytownika pospolitego,

- wyznaczenie do wycinki drzew opanowanych przez szkodniki,

- korowanie zasiedlonych  drzew.

 

Efekt rzeczowy:   nie dopuszczenie do wystąpienia klęski wielkopowierzchniowego zamierania lasów oraz umożliwienie przebudowy osłabionych monokultur świerkowych
w kierunku wielogatunkowych drzewostanów bardziej odpornych na abiotyczne i biotyczne zagrożenia.