Polityka Przetwarzania Danych Osobowych

 

Polityka Przetwarzania Danych Osobowych stanowi oficjalną informację o wdrożonej i realizowanej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach polityce w celu ochrony podstawowych praw i wolności zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej. 

Stanowi wyraz realizacji przez nas przepisów Unii Europejskiej i krajowych w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

Polityka Przetwarzania Danych Osobowych przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych osób, a jej pełna wersja dostępna jest w poniższym załączniku.