Położenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, druga pod względem wielkości w kraju, sprawuje zarząd nad 750 tysiącami hektarów.

Trybuna Leśnika

"Trybuna Leśnika" jest miesięcznikiem wydawanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach od 1956 roku.