Asset Publisher Asset Publisher

Położenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, druga pod względem wielkości w kraju, sprawuje zarząd nad 750 tysiącami hektarów.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, druga pod względem wielkości w kraju, sprawuje zarząd nad 750 tysiącami hektarów lasu na terenie województw: śląskiego, opolskiego oraz częściowo małopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i fragmentarycznie dolnośląskiego. Na obszarze dyrekcji znajduje się 35 miast powyżej 50 000 mieszkańców, 55 powiatów i 274 gminy.

Powierzchnie leśne wchodzące w skład RDLP w Katowicach znajdują się w kilku regionach geograficznych, m. in. na Wyżynie Śląskiej, w Beskidzie Śląskim, Małym i Żywieckim, na Pogórzu Cieszyńskim, Pogórzu Śląskim, w Kotlinie Oświęcimsko-Raciborskiej, na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej i Nizinie Śląskiej.

Lasy  położone są na terenie trzech krain przyrodniczo-leśnych: Śląskiej, Małopolskiej i Karpackiej o wysoce zróżnicowanych warunkach klimatycznych, fizjograficznych oraz siedliskowo-glebowych. Rosną tu lasy zarówno niżowe, jak i wyżynne oraz górskie. Przeważają siedliska borów mieszanych i lasów mieszanych. 

W skład RDLP w Katowicach wchodzi 38 nadleśnictw oraz 2 gospodarstwa rybackie (Gospodarstwo Rybackie w Krogulnej i Gospodarstwo Rybackie w Niemodlinie). 

RDLP w Katowicach to region największych kontrastów w przyrodzie. Jest tu Górny Śląsk, wciąż zwyczajowo, choć już niesprawiedliwie nazywany "czarnym", jest też malownicza kraina Jury Krakowsko-Częstochowskiej z urokliwymi skałkami wapiennymi i ruinami zamków. W zasięgu znajduje się również Śląsk Opolski, gdzie w największym stopniu przetrwały ślady dawnych puszcz i kniei, są wreszcie pełne uroku i przyjazne dla wędrowców Beskidy - góry stanowiące miejsce wypoczynku mieszkańców górnośląskiej aglomeracji. Natomiast w dzikich partiach Beskidu Żywieckiego można się spotkać oko w oko z niedźwiedziem, wilkiem, rysiem czy głuszcem.