Wydawca treści Wydawca treści

Pozyskanie drewna

 

Gospodarkę leśną w Lasach Państwowych z zakresu zagospodarowania i użytkowania lasu prowadzi się w oparciu o plany urządzenia gospodarstwa leśnego. W planach urządzeniowych określono między innymi zasady zagospodarowania lasu oraz etat cięć, czyli ilość drewna, jaką można i należy pozyskać bez zakłócenia zasady trwałości lasu.

 

Fot. Jolanta Kabycz-Pamuła

 

Fot. RDLP Katowice

 

Pozyskanie drewna odbywa się w ramach użytkowania głównego lasu i obejmuje użytkowanie rębne i przedrębne. Pozyskuje się drewno przy pomocy cięć odnowieniowych, pielęgnacyjnych i sanitarnych, zgodnie z potrzebami hodowlanymi i ochronnymi drzewostanów. Użytkowanie rębne realizowane w ramach cięć odnowieniowych ma na celu zastąpić stary drzewostan młodym pokoleniem i stworzyć najkorzystniejsze warunki do wzrostu i rozwoju nowych drzew. Użytkowanie przedrębne obejmuje drzewostany młodszych klas wieku, które wymagają cięć pielęgnacyjnych dla zwiększenia możliwości rozwojowych drzew i poprawy ich jakości technicznej. W wyniku tych cięć poprawia się także zdrowotność drzewostanów.

W ostatnich latach na terenie RDLP Katowice miały miejsce niszczycielskie huragany. Szkody, jakie wyrządziły silne wiatry w znacznym stopniu pogorszyły sytuację sanitarną drzewostanów w wielu nadleśnictwach. Dużym zagrożeniem dla drzewostanów okazały się trwające wiele tygodni susze, które wpłynęły bardzo negatywnie na stan zdrowotny drzew. Istotne szkody zarejestrowano w drzewostanach sosnowych głównie na Opolszczyźnie. Takie sytuacje zawsze dodatkowo komplikują prace z zakresu pozyskania i zmuszają nadleśnictwa do intensywniejszych cięć w ramach porządkowania stanu sanitarnego lasu, zakłócając jednocześnie normalny cykl produkcji leśnej opartej o wyliczony etat.

 

 

 

Fot. Jolanta Kabycz-Pamuła

 

Fot. Jolanta Kabycz-Pamuła

 

Fot. Jolanta Kabycz-Pamuła

 

Fot. Jolanta Kabycz-Pamuła

 

Fot. Nadleśnictwo Gidle

 

 

 

Ogółem pozyskanie drewna w 2017 roku wyniosło  3.423,0 tys. m3 grubizny.

 

 

 

Przy planowaniu cięć uwzględnia się przede wszystkim aktualny stan lasu.

W roku 2017 w ramach cięć sanitarnych i przygodnych, pozyskano posusz, złomy i wywroty w ilości 1.019,2 tys. m3 grubizny, co stanowi 30 % całej pozyskanej grubizny w RDLP w Katowicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. RDLP Katowice