Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Parki Krajobrazowe

Wielkopowierzchniową formą ochrony przyrody są parki krajobrazowe. Powołuje się je dla terenów wyróżniających się skupieniem wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych. Parki krajobrazowe maja również duże znaczenie dla ochrony bioróżnorodności i zasobów genowych roślin i zwierząt. Na terenie RDLP w Katowicach występuje 13 parków krajobrazowych, obejmujących powierzchnię 187 750,19 ha.