Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Wielkopowierzchniową formą ochrony przyrody są parki krajobrazowe. Powołuje się je dla terenów wyróżniających się skupieniem wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych. Parki krajobrazowe mają również duże znaczenie dla ochrony bioróżnorodności i zasobów genowych roślin i zwierząt.

Na terenie RDLP w Katowicach występuje 13 parków krajobrazowych, obejmujących powierzchnię 190 111,57 ha.