Wydawca treści Wydawca treści

Lasy niepaństwowe

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą o lasach, sprawuje starosta.

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą o lasach, sprawuje starosta.

Z zapisów przytoczonej ustawy wynika, że prowadzenie wybranych spraw z zakresu sprawowania nadzoru, w drodze porozumienia, starosta może powierzyć nadleśniczemu. Sytuacja taka ma miejsce w 29 spośród 38 nadleśnictw zgrupowanych przy RDLP w Katowicach. Na mocy 59 porozumień z jednostkami samorządowymi z terenu 4 województw (Łódzkie, Małopolskie, Opolskie i Śląskie) nadleśniczym przekazano sprawowanie nadzoru – częściowo, lub w całości, na obszarze lasów niepaństwowych obejmującym prawie 97 293,39 ha. Nadzoru nie prowadzą Nadleśnictwa: Brynek, Brzeg, Kup, Lubliniec, Namysłów, Prószków, Sucha, Turawa i Zawadzkie (stan na dzień 31.12.2018 r.).

Szczegółowy zakres spraw powierzonych w nadzór nadleśnictwom jest kwestią indywidualną poszczególnych jednostek. Nadleśniczowie do realizacji spraw objętych porozumieniami zatrudniają specjalistów ds. lasów niepaństwowych, bądź też przekazują stosowne obowiązki leśniczym w tzw. obwodach mieszanych. Leśniczowie realizują wówczas zadania zarówno w przypadku lasów prywatnych, jak i będących własnością Skarbu Państwa, a na poziomie nadleśnictwa wyznaczany jest koordynator pełnionego nadzoru (patrz tabela).

Numery telefonów osób wymienionych w tabeli dostępne są w zakładce kontakty poszczególnych nadleśnictw.

Nadleśnictwo

Kontakt ws. lasów niepaństwowych

Andrychów

Bogdan Pabis

Bielsko

Rafał Kozubek

Brynek  

Oskar Zawartka

Brzeg  

Włodzimierz Gąsiorowski

Chrzanów 

Przemysław Baran

Gidle  

Dariusz Perliński

Herby

Marcin Gibaszek

Jeleśnia

Magdalena Komuniecka

Katowice 

Alicja Słuchocka

Kędzierzyn 

Adam Tomaszewski

Kluczbork

Michał Dybek

Kłobuck

Roman Sakowicz

Kobiór

Agnieszka Kropka

Koniecpol

Adam Kazek

Koszęcin 

Łukasz Cierpiał

Kup  

Marek Blizna

Lubliniec

Michał Usień

Namysłów

Tomasz Herman

Olesno

Monika Zielińska

Olkusz 

Aurelia Surosz

Opole

Marek Dudik

Prószków

Jarosław Młynarczyk

Prudnik

Rafał Kasza

Rudy Raciborskie

Roman Suska

Rudziniec

Ewa Łukasik

Rybnik 

Joanna Walisko

Bartosz Pawliczek

Siewierz

Sylwia Szydło

Strzelce Opolskie

Agnieszka Polowczyk

Sucha

Tadeusz Jurzak

Świerklaniec

Kamil Biziewski

Tułowice

Sylwia Morawska-Piechowiak

Turawa 

Józef Wiącek

Ujsoły 

Dorota Jaróżek

Ustroń

Joanna Kalinowska-Dyrda

Węgierska Górka

Władysław Żółty

Wisła 

Hanna Kocoń

Zawadzkie  

Arkadiusz Mańczyk

Złoty Potok 

Jarosław Biczak

Tomasz Szmagier

Biuro RDLP

Anna Mazur