Gospodarka Łowiecka

Gospodarka łowiecka w RDLP w Katowicach obecnie prowadzona jest na terenie 432 obwodów łowieckich, wydzierżawionych kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego.

Gospodarka Rybacka

Gospodarka rybacka na terenie RDLP w Katowicach prowadzona jest na 85 obiektach stawowych o powierzchni lustra wody około 1 100 ha