Wydawca treści Wydawca treści

W Nadleśnictwie Olesno na Opolszczyźnie otwarto nową kancelarię

Leśnictwo Leśna w Nadleśnictwie Olesno ma nową kancelarię. Od 28 listopada adres, który powinni zapisać sobie klienci i mieszkańcy to: Wachów, ul. Leśna 5A.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał – Damian Sieber, Dyrektor RDLP w Katowicach. Po tej ceremonii dokonał też przeglądu obiektu, po czym przekazał go w użytkowanie leśniczemu Michałowi Sabokowi.

Następnym elementem wizytacji Nadlesnictwa Olesno, była uroczysta narada gospodarcza z udziałem całej załogi nadleśnictwa, na której dokonano podsumowania zdarzeń gospodarczych realizowanych w 2022r.

Jednak najważniejszym elementem było wystąpienie Dyrektora Siebera, który wielopłaszczyznowo i w skali makro omówił wyzwania z jakimi przyjdzie nam się mierzyć w najbliższym czasie.

Warto wspomnieć także o kończącym wizytację spotkaniu w szerszym gronie uświetnionym obecnością emerytowanych pracowników Nadleśnictwa.