Wydawca treści Wydawca treści

Spotkanie Zespołu ds. opracowania zasad stosowania wybranych symboli Lasów Państwowych

Trwają intensywne prace specjalnego zespołu fachowców, który został powołany przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do opracowania zasad stosowania wybranych symboli Lasów Państwowych. 

Zespół pod przewodnictwem Pana Damiana Siebera, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, opracował jak dotąd projekty:

  • zarządzenia w sprawie ustanowienia Kordelasa Leśnika Polskiego wzór 2023,
  • regulaminu przyznawania, noszenia i pozbawienia Kordelasa Leśnika Polskiego,
  • zarządzenia w sprawie wzoru munduru wyjściowego leśnika w wersji galowej, munduru codziennego i munduru terenowego,
  • zmiany rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów munduru leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia. 

Aktualnie Zespół zajmuje się regulaminem mundurowym Lasów Państwowych, który będzie określał zasady noszenia i używania poszczególnych jego rodzajów i elementów oraz oznak. W dalszej kolejności skupi się nad opracowaniem Hymnu i Sygnału Lasów Państwowych. 

Efekty pracy Zespołu w postaci nowego wzoru munduru i Kordelasa Leśnika Polskiego, hymnu Lasów Państwowych, a także obowiązującego od 12 lipca br. nowego Ceremoniału Lasów Państwowych, będą w przyszłości stanowić cztery symbole tradycji, tożsamości i wspólnoty polskich leśników. 

W roku rozpoczęcia Jubileuszu obchodów 100-lecia istnienia Lasów Państwowych zyskają nowy wymiar, który połączy współczesne potrzeby nowoczesnego leśnictwa z historią i pamięcią tych, którzy tworzyli podwaliny dzisiejszego leśnictwa w Polsce.