Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Segiet powiększony trzykrotnie

Wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO rezerwat przyrody Segiet, leżący w obrębie Garbu Tarnogórskiego, na granicy Bytomia i Tarnowskich Gór, został powiększony prawie 3-krotnie. To niewątpliwy sukces leśników z Nadleśnictwa Brynek, którzy starali się o objęcie większego obszaru ochroną rezerwatową od kilku lat.

 

- Oprócz ochrony i zachowania walorów przyrodniczych, drugim ważnym celem rezerwatu jest potrzeba zachowania walorów kulturowych. Na terenie rezerwatu można odnaleźć wiele śladów długotrwałych przekształceń związanych z działalnością człowieka, dawne wyrobiska górnicze rudy żelaza, galmanu, galeny i srebra pozyskiwanych metodą odkrywkową - mówił podczas uroczystego otwarcia powiększonego rezerwatu Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica.

Ostatecznie nowa powierzchnia rezerwatu to 92,29 ha, powierzchnia otuliny wynosi teraz 142,14 ha.

- W grudniu powiększony został rezerwatu przyrody Las Murckowski w Katowicach. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach mamy już 108 rezerwatów przyrody. Ponad 80 proc. z nich powstało z inicjatywy leśników. Segiet, to kolejny przykład troski o środowisko przyrodników w zielonych mundurach i jednocześnie realizacja w praktyce misji Lasów Państwowych, które można przekazać w trzech słowach: sadzimy, chronimy, udostępniamy - powiedział podczas uroczystości Damian Sieber, Dyrektor RDLP w Katowicach.

Rezerwat przyrody Segiet został utworzony 1953 r. Nowe zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w jego sprawie weszło w życie 27 stycznia. Oficjalne otwarcie powiększonego rezerwatu nastąpiło 17 lutego.