Wydawca treści Wydawca treści

Porozumienie z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Umowę o współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie w sprawie ochrony dziedzictwa kulturowego na gruntach znajdujących się na terenie Województwa Małopolskiego będących w zarządzie Nadleśnictw: Andrychów, Chrzanów, Olkusz, i Sucha podpisali Damian Sieber Dyrektor RDLP w Katowicach i dr inż. arch. Piotr Turkiewicz, małopolski wojewódzki konserwator zabytków.

 

Porozumienie ma na celu podejmowanie wspólnych działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, ochronę obiektów oraz obszarów zabytkowych, promocję dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego.

Lasy Państwowe będą także współpracować w ramach wspólnych projektów oraz działań edukacyjnych oraz szkoleniowych, koordynować działania mająca na celu zapewnienie ochrony obiektów zabytkowych oraz organizować spotkania robocze z udziałem przedstawicieli stron porozumienia w celu dalszej współpracy.

W najbliższych latach planuje się rozbudowę siedziby Nadleśnictwa Sucha, ściśle współpracując z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie. Budynek po gruntownej modernizacji będzie bardziej energooszczędny, a liczne modyfikacje umożliwią łatwiejszy kontakt oraz obsługę petentów, także tych z niepełnosprawnością.