Wydawca treści Wydawca treści

Pierwsza Narada zgodna z nowym Ceremoniałem Leśnym

W naszej dyrekcji odbyła się pierwsza narada jednostek organizacyjnych zgodnie z nowym Ceremoniałem Lasów Państwowych. 

Nowy Ceremoniał Lasów Państwowych został opracowany i przekazany Dyrektorowi Generalnemu przez zespół pod kierownictwem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Damiana Siebera. Kierownicy jednostek organizacyjnych i komórek RDLP wzięli udział w pierwszej naradzie poprowadzonej zgodnie z założeniami nowego - jeszcze nie wprowadzonego - ceremoniału. 

Podczas narady wręczono wyróżnienia dwóm leśnikom – pracownikom Nadleśnictwa Prószków – którzy udzielili pomocy przedmedycznej osobie u której zatrzymały się funkcje życiowe. Artur Pirzewski Sekretarz Nadleśnictwa oraz Łukasz Jurecki Strażnik Leśny dzięki odwadze i szybkiej reakcji uratowali życie postronnej osoby. Za ten czyn otrzymali podziękowania od Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Józefa Kubicy oraz od Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Damiana Siebera. Ich postawa zasługuje na najwyższe wyróżnienie i uznanie.

Była to też okazja do podziękowania za 2️5 lat pracy Pani Lilianie Armatys naczelnik Wydziału Ochrony Lasu. W ciągu lat pracy Pani Naczelnik dała się poznać jako doskonały specjalista i autorytet w zakresie ochrony przyrody, a jej praca stale przyczynia się do poprawy stanu naszych lasów.

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych oraz Komórek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych mieli też okazję – w trakcie części terenowej zobaczyć naocznie przebudowane drzewostany Beskidów. To wieloletnia praca leśników której celem jest przeciwdziałanie niekontrolowanemu rozwojowi szkodników, a co za tym idzie zamieraniu drzewostanów. To także niezwykle istotne działania jakie podjęli leśnicy walcząc z negatywnie odbijającymi się na stanie lasu zmianami hydrologicznymi i klimatycznymi. Pozwala to na ochronę różnorodności biologicznej naszych lasów, a w dłuższej perspektywie zachowanie naszych lasów dla przyszłych pokoleń.

 

Narada była bardzo ważnym wydarzeniem, które pozwoliło na podsumowanie dotychczasowych działań oraz omówienie przyszłych wyzwań.