Wydawca treści Wydawca treści

Odsłonięcie obelisku w Lasach Panewnickich

W dniu 25 sierpnia br. w Lasach Panewnickich w Katowicach odbyły się uroczystości patriotyczne upamiętniające wojskowe i cywilne ofiary totalitaryzmów XX wieku, zorganizowane przez Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach, Stowarzyszenie Ofiar Wojny, Stowarzyszenie Krzewienia Etosu Armii Krajowej, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Śląski oraz Lasy Państwowe. 

Uroczystości rozpoczęły się od powitania gości, odegrania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wygłoszenia okolicznościowych przemówień. 

Następnie odsłonięto odremontowany obelisk poświęcony żołnierzom Oddziału Wydzielonego Armii Krajowej pod dowództwem ppor. Wacława Andryszaka ps. Wiesio, który przekazano w opiekę 13. Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. 

W latach 1943-1944, w miejscu odsłoniętego obelisku, znajdował się schron wydzielonego oddziału dowodzonego przez ppor. Wacława Andryszaka ps. Wiesio, wchodzącego w struktury katowickiego Inspektoratu Armii Krajowej kryptonim „Huta“. W dniu 9 lutego 1944 r. podczas ataku Niemców na placówkę, zginęło trzech żołnierzy AK.

W wydarzeniu uczestniczyli m. in. przedstawiciele władz i instytucji państwowych, lokalnych samorządów, służb mundurowych, stowarzyszeń patriotycznych, kombatanci oraz leśnicy, reprezentowani przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Józefa Kubicę. Uroczystą oprawę uroczystości zapewnił udział Leśnej Asysty Honorowej RDLP w Katowicach: pocztu sztandarowego, warty honorowej oraz członków Zespołu Sygnalistów.

- To dla nas leśników wielki zaszczyt, że właśnie tutaj w takiej przepięknej, leśnej scenerii, w przepięknych, śląskich lasach możemy oddać hołd, wyrazić cześć żołnierzom, częściom oddziału Pana porucznika Wacława Andryszaka. Takich miejsc, jak wcześniej słyszeliśmy jest w polskich lasach dziesiątki tysięcy. Staramy się kultywować, staramy się dbać o te miejsca i to robimy - powiedział w tracie swojego przemówienia Dyrektor Kubica.


Po odsłonięciu obelisku wręczono zasłużonym działaczom medale "Pro Patria" oraz "Pro Bono Poloniæ". Szczególne odznaczenie otrzymał również Dyrektor Generalny LP, Józef Kubica, któremu nadano Honorową Szpadę Górniczą m. in. za wieloletnie wspieranie inicjatyw środowisk o charakterze patriotyczno-narodowym, dbających oraz kultywujących Pamięć i Czyn zbrojny Narodu Polskiego w minionym okresie dziejów Rzeczypospolitej. 

Na zakończenie uroczystości poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod pamiątkowym obeliskiem. W imieniu leśników wieniec złożył Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Józef Kubica, któremu asystował Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej, Hubert Wiśniewski.