Wydawca treści Wydawca treści

Comiesięczna narada rozszerzonego kierownictwa RDLP w Katowicach

Jak co miesiąc na naradzie Kierowników Komórek Organizacyjnych RDLP w Katowicach, Dyrektorzy i Naczelnicy Wydziałów omówili bieżące tematy związane z działalnością oraz plany na najbliższą przyszłość. 

Spotkanie było okazją do wręczenia przez Damiana Siebera, Dyrektora RDLP w Katowicach gratulacji Lucjanowi Pamule, naczelnikowi Wydziału informatyki, który świętował 45 lat pracy zawodowej.