Wydawca treści Wydawca treści

Narada Kierownictwa Lasów Państwowych

W środę i czwartek na terenie naszej dyrekcji odbyła się krajowa narada dyrektorów regionalnych czyli najwyższego szczebla kierownictwa Lasów Państwowych.
 
Gości powitał Damian Sieber, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

W naradzie wziął udział wiceminister Edward Siarka, który rozpoczynając naradę powiedział, że zarządzanie polskimi lasami leży w rękach specjalistów w swojej dziedzinie, ekspertów o dużej wiedzy i doświadczeniu.

- Dzięki temu, od blisko stu lat harmonijnie godzimy funkcje przyrodnicze z potrzebami społecznymi i gospodarczymi - podkreślił Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa

Leśnicy w trakcie dwudniowych obrad, prowadzili rozmowy na temat aktualnych wyzwań stojących przed gospodarką leśną, zwłaszcza w kontekście leśnej polityki Unii Europejskiej.

Józef Kubica, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przypomniał, że dotychczas ataki na Lasy Państwowe okazywały się nieskuteczne. Za każdym razem, gdy ktoś snuł intrygi i próbował sięgnąć po polskie lasy, to opór społeczeństwa był tak duży, że się to ostatecznie nie udawało.

- Przyszedł czas, by po raz kolejny bronić polskich lasów, tym razem przed próbą decydowania o nich poza Polską. Musimy walczyć, by leśnictwo i gospodarka leśna pozostały w wyłącznej gestii poszczególnych krajów członkowskich UE - dodał.