Wydawca treści Wydawca treści

Nadleśnictwo Węgierska Górka. Leśnik w... szóstym pokoleniu

Nadleśnictwo Węgierska Górka było dzisiaj celem wizyty Damiana Siebera, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Rozmowy z szefem jednostki, Nadleśniczym Marianem Knapkiem dotyczyły bieżącej działalności, wykonania planu nasadzeń ale także najbliższych planów.

Po oficjalnych rozmowach, Dyrektor spotkał się z leśnikami, niektórzy rodzinnie związani są z pracą w lesie już w kolejnym pokoleniu.

Leszek Bürger, leśniczy leśnictwa Boracza jest przykładem rodziny z leśnymi tradycjami sięgającymi trzeciej dekady.... XIX wieku. Tak, to nie pomyłka. Rodzina Bürgerów jest związana z lasami w rejonie Żabnicy od roku 1836r., kiedy to zostali sprowadzeni przez Karola Habsburga do pracy w lesie.

Leśniczy, jest szóstym pokoleniem pracowników leśnych. Technikum Przemysłu Drzewnego im. Ludwika Waryńskiego w Żywcu ukończył  1986 r. i rozpoczął pracę jako drwal. W 1992 r. rozpoczął pracę na stanowisku podleśniczego, by w 2001 roku awansować na leśniczego leśnictwa Boracza.

Leśnictwo Borcza obejmuje obszar 944,89h. Największymi szczytami są Rysianka i Lipowska. Na obu szczytach znajduja się schroniska. Miejsca bardzo chętnie odwiedzane przez e turystów z całego kraju. Podobnie jak inne leśnictwa Nadleśnictwa Wegierska Górka – leśnictwo Boracza zostało dotknięte klęską zamierania świerczyn. Szczyt klęski rozpoczął się w 2004r. . Osłabione i zabijane przez kornika drukarza świerczyny przebudowano na lasy wielogatunkowe, zgodne z siedliskiem. Obecnie Leśnictwo budują lasy mieszane jodłowo-bukowo-świerkowe.

W leśnictwie Boracza znajduje się także rezerwat przyrody „Lipowska” powołany w 2008 roku. Obejmuje swoim zasięgiem szczyt oraz północno-zachodnie i południowo-wschodnie stoki Lipowskiej (1324 m n.p.m.) oraz Rysianki (1332 m n.p.m.) w Beskidzie Żywieckim.

Rezerwat utworzono w celu ochrony i zachowania systemu torfowisk wysokich oraz fragmentów górnoreglowego boru świerkowego Plagiothecio-Piceetum tatricum. Powierzchnia rezerwatu na terenie Nadleśnictwa Węgierska Górka wynosi 35,12 ha i znajduje się w leśnictwie Boracza. Pozostała część rezerwatu położona jest na terenie Nadleśnictwa Ujsoły.

Torfowisko to zbiorowisko roślinne, w miejscu którego z obumarłych szczątków roślinnych tworzy się torf. Torfowiska wysokie powstają najczęściej w obniżeniach terenu, gdzie brak jest odpływu wody. Cechuje je odczyn kwaśny i mała zawartość składników odżywczych. Torfowiska wysokie zwane są również mszarami lub rojstami i w górach spotykane są bardzo rzadko, dlatego te występujące na Hali Lipowskiej uznano za osobliwość Beskidu Żywieckiego.

Spośród występujących roślin naczyniowych na szczególną uwagę zasługują rośliny alpejskie oraz rośliny bagienne: żurawina błotna (Oxycoccus pallustris), modrzewnica zwyczajna (Andromeda polifolia) oraz borówka bagienna (Vaccinium uliginosum). Ponadto spotykane są: ciemiężyca zielona (Veratrum lobelianum), goryczka trojeściowa (Gentiana asclepiadea), liczydło górskie (Streptopus amplexifolius), widłaki : jałowcowaty (Lycopodium annotinum) i wroniec (Huperzia selago), objęte ochroną gatunkową oraz liczne gatunki mchów.

Obszar ten, podobnie jak rezerwat Romanka jest miejscem występowania rzadkiego kuraka leśnego głuszca (Tetrao urogallus) oraz takich drapieżników, jak wilk (Canis lupus), niedźwiedź (Ursus arctos) czy ryś (Lynx lynx).

Dodatkowo obszar leśnictwa znajduje się na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego oraz Obszaru Natura 2000 PLH240006 – „Beskid Żywiecki"

Siedziba leśnictwa Borcza, znajduje się w górnej części miejscowości Żabnica.