Wydawca treści Wydawca treści

Leśny Dzień Sołtysa

Sołtysi z powiatów raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego wzięli udział 11 marca w Leśnych Dniach Sołtysa. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Nadleśnictwa: Rudy Raciborskie i Rybnik w Raciborskim Centrum Kultury. Patronat nad nim objął wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach reprezentował Hubert Wiśniewski, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej.

Leśne Dni Sołtysa były okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy ale także do podziękowań i uhonorowania sołtysów za dotychczasowa współpracę z Lasami Państwowymi. Nie zabrakło informacji o planach na ten rok.

Wiceminister Michał Woś przypomniał, że do Sejmu trafił projekt ustawy w sprawie dodatków emerytalnych dla osób, które przez przynajmniej dwie kadencje sprawowały funkcję sołtysa.

Oto sołtysi, uhonorowani statuetkami - Lider społeczności lokalnej

Gmina Krzanowice
Aleksander Reisky - sołectwo Bojanów
Jan Długosz - wójt sołectwa Krzanowice
Dawid Piksa - sołectwo Borucin

Gmina Krzyżanowice
Roman Herber - sołectwo Bieńkowice
Hubert Fichna - sołectwo Krzyżanowice
Andrzej Juraszek - sołectwo Nowa Wioska
Piotr Minkina - sołectwo Owsiszcze
Józef Staś - sołectwo Roszków
Urszula Błaszczok - sołectwo Rudyszwałd

Gmina Kuźnia Raciborska
Gizela Górecka - wójt sołectwa Ruda Kozielska
Adrian Juraszek - wójt sołectwa Budziska
Jan Krybus - wójt sołectwa Siedliska

Gmina Kornowac
Jan Zaczyk - sołectwo Kobyla
Klaudia Maciaszek - sołectwo Kornowac
Eugeniusz Kura - sołectwo Pogrzebień
Anita Dąbrowska - sołectwo Łańce

Gmina Pietrowice Wielkie
Teresa Dudek - sołectwo Amandów
Elżbieta Hermet - sołectwo Komice
Monika Łyczko - sołectwo Krowiarki
Grzegorz Jurkowski - sołectwoa Maków
Fryderyk Gwóźdź- sołectwo Pawłów

Gmina Nędza
Regina Pieruszka - sołectwo Ciechowice
Rafał Pielczyk - sołectwo Górki Śląskie
Marcelina Koszela - sołectwo Łęg
Monika Jacheć - sołectwo Zawada Książęca

Gmina Rudnik
Maria Szramek - sołectwo Strzybnik
Norbert Serzisko - sołectwo Ligota Książęca
Dorota Peikert-Rolka - sołectwo Jastrzębie
Grażyna Krettek - sołectwo Grzegorzowice
Krzysztof Bajerski - sołectwo Brzeźnica

W części mniej formalnej, dla zaproszonych gości Leśnego Dnia Sołtysa, wystąpił Cezary Pazura.