Wydawca treści Wydawca treści

Ks. Sławomir Oder, nowym biskupem diecezji gliwickiej

Katedra gliwicka Św. Apostołów, w sobotę, 11 marca wypełniła się wiernymi. Ks. Sławomir Oder przyjął sakrę biskupią i został trzecim biskupem młodej diecezji ustanowionej 25 marca 1992 przez papieża Jana Pawła II bullą Totus Tuus Poloniae populus. Pierwszym ordynariuszem gliwickim był biskup Jan Wieczorek, drugim - biskup Jan Kopiec.

Na to jakże ważne wydarzenie przybyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, obecni byli kardynałowie Stanisław Dziwisz i Kazimierz Nycz, a także - kilkudziesięciu arcybiskupów i biskupów oraz grono gości ekumenicznych z kraju i zagranicy.

Lasy Państwowe reprezentowali Józef Kubica, Dyrektor Generalny i Damian Sieber, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Ks. Sławomir Oder został mianowany na nowego ordynariusza gliwickiego przez papieża Franciszka 28 stycznia 2023 r. w miejsce odchodzącego na emeryturę bp. Jana Kopca, który był ordynariuszem gliwickim od 2022 roku. Jako zawołanie biskupie przyjął łacińskie słowa „Quod dixerit facite” (Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie), pochodzące z Ewangelii według św. Jana.

Nowy biskup ma 63 lata. Jest znany przede wszystkim jako postulator procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II. Pochodzi z Chełmży. Szkołę podstawową i średnią ukończył w Toruniu. W latach 1978-1983 studiował na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomiki handlu zagranicznego. W 1983 roku rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, a następnie w Seminarium Rzymskim, studiując na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, gdzie w 1989 roku uzyskał magisterium z teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 1989 roku w Pelplinie.