Wydawca treści Wydawca treści

Komunikat o obrocie drewnem energetycznym w roku 2017

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach zaprasza podmioty  uprawione do przystąpienia do negocjacji dotyczących zakupu drewna energetycznego na szczeblu Regionalnej Dyrekcji w Katowicach  w ramach realizacji przedsięwzięcia „Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządu oraz bezpieczeństwa energetycznego państwa". Oferowana masa drewna wynosi 217 131 m3.

Zgłoszenia zainteresowanych podmiotów przyjmowane będą do dnia 9 grudnia 2016 r. przez Wydział Gospodarki Drewnem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Zakończenie negocjacji planuje się na dzień 15 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych