Wydawca treści Wydawca treści

Dzień Strażaka w Świętochłowicach

Miejscem tegorocznych Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka były Świętochłowice. Wybór nieprzypadkowy. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej otrzymała sztandar ufundowany przez mieszkańców Świętochłowic i darczyńców instytucjonalnych.
 
Lasy Państwowe reprezentował Damian Sieber, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.
 
Uroczysty apel, w którym uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni PSP na czele z śląskim komendantem wojewódzkim PSP nadbryg. Jacekiem Kleszczewskim oraz druhowie OSP z terenu województwa, a także przedstawiciele urzędów i instytucji współpracujących rozpoczął się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości zastępcy komendanta głównego PSP.
 
Po uroczystym przekazaniu sztandaru Komendantowi Miejskiemu bryg. Piotrowi Skórze przez nadbrygadiera Krzysztofa Hejduka, Zastępcę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i prezentacji sztandaru, nastąpiła druga część uroczystości, podczas której wojewoda śląski Jarosław Wieczorek w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy dokonał dekoracji odznaczeniami państwowymi 26 funkcjonariuszy PSP i 4 druhów OSP.