Wydawca treści Wydawca treści

CEREMONIAŁ Lasów Państwowych przekazany Dyrektorowi Generalnemu

Prace nad Ceremoniałem Leśnym na 100lecie Lasów Państwowych zostały zakończone. Wyniki prac Zespołu przyjął dziś Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica

- To wielkie wyrożnienie i zaufanie jakim obdarzył Nas Dyrektor Generalny dziś wydają owoce - mówi Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Damian Sieber - Na 100 lecie Lasów Państwowych możemy wszystkim polskim leśnikom oddać dokument, który określa jak z poszanowaniem dla symboli narodowych i munduru leśnika powinniśmy brać udział w oficjalnych uroczystościach. Ten Ceremoniał to nasz hołd dla pokoleń polskich leśników których praca to dziś piękne polskie lasy.   

W ramach przygotowań do jubileuszu 100-lecia Lasów Państwowych Dyrektor Generalny Józef
Kubica Zarządzeniem nr 75 z dnia 22 września 2022 roku powołał Zespół do spraw opracowania Ceremoniału Lasów Państwowych w składzie:
Damian Sieber – przewodniczący, Łukasz Maciejunas, Tadeusz Pasternak,
ks. Wiktor Ojrzyński, ks. Ireneusz Tatura, Jacek Cichocki, Rafał Szadkowski, Wiesław Kucharski.
Dodatkowo do zespołu zostali powołani: Mariusz Jamrozik, Dariusz Dyl, Wojciech Jaroń.

Prace rozpoczęły się 19 października 2022 roku w siedzibie Dyrekcji Generalnej LP, gdzie ustalono zarys i harmonogram prac zespołu. Następnie zespół spotkał się 17 – 18 listopada 2022 roku w Olsztynie koło Częstochowy. Kolejne spotkanie miało miejsce 3 – 4 stycznia 2023 roku w Solcu Kujawskim. Zakończenie prac zespołu nastąpiło w Brennej w dniach 7 – 9 lutego 2023 roku.

Pierwsze prace nad Ceremoniałem Lasów Państwowych podjęte zostały w 2010 roku, a ich owocem było wydanie w 2014 roku opracowania na 90-lecie Lasów Państwowych zatytułowane „Ceremoniał Leśny”, które nie zostało wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Generalnego. Oddany w ręce Dyrektora Generalnego Ceremoniał ma zostać wprowadzony zarządzeniem.