Wydawca treści Wydawca treści

Zasady sprzedaży

Zasady sprzedaży drewna określane są zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych.


 

W ramach sprzedaży detalicznej leśnicy starają się zaspokoić szybko rosnący popyt ze strony osób wykorzystujących drewno do celów grzewczych. Wbrew pozorom są to nie tylko mieszkańcy wsi, choć przeważają wśród odbiorców. Wzrost zapotrzebowania na drewno opałowe to też skutek powstawania na przedmieściach dużych aglomeracji nowych osiedli, gdzie domy często standardowo wyposażane są w instalacje kominkowe.

Drewno opałowe jest nie tylko najbardziej ekologicznym źródłem ciepła, lecz także jest atrakcyjniejsze pod względem relacji ceny do wydajności energetycznej niż węgiel, olej, gaz czy energia elektryczna

W ostatnich latach Lasy Państwowe zwiększyły sprzedaż drewna opałowego o jedną trzecią – do ponad 4 mln m sześc. rocznie. Drewno opałowe jest nie tylko najbardziej ekologicznym źródłem ciepła, lecz także jest atrakcyjniejsze pod względem relacji ceny do wydajności energetycznej niż węgiel, olej, gaz czy energia elektryczna. Niektórzy klienci wybierają drewno już przygotowane i pocięte, inni własnoręcznie je pozyskują, po uzgodnieniu i spełnieniu określonych warunków bezpieczeństwa oraz uiszczeniu opłaty; dotyczy to głównie tzw. gałęziówki. Taki surowiec jest bardzo tani, dlatego z tej możliwości korzysta wiele osób na terenach wiejskich.


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Trybuna Leśnika

Trybuna Leśnika

Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju 
i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska
– Trybuna Leśnika."

Realizacja Przedsięwzięcia w okresach:

                               01.01.2019r. – 31.12.2019r.

                               01.01.2018r. – 31.12.2018r.

                               01.01.2017r. – 31.12.2017r.

                               01.01.2016r. – 31.12.2016r.

                      01.01.2009r. – 31.12.2009r.

Beneficjent: PGL LP RDLP w Katowicach

Cel projektu:  Wzrost świadomości ekologicznej na terenie województwa śląskiego.

Kwoty przyznanej dotacji:

2019 rok – 24 200,00zł

2018 rok – 24 200,00zł

2017 rok – 24 200,00zł

2016 rok – 24 200,00zł

2009 rok –   9 600,00zł

 

Efekt rzeczowy: Opublikowanie łącznie 22 kolumn o tematyce ekologicznej
wraz z zamieszczeniem pełnej zawartości dofinansowanych kolumn ekologicznych na stronie internetowej.

Efekt ekologiczny: Wzrost świadomości ekologicznej na terenie województwa śląskiego.

 

Przyznana w ramach pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2103 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini mis (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 352/1).

 

Artykuły dofinansowane z WFOŚiGW w Katowicach

znajdują się na stronie internetowej: www.trybuna.katowice.lasy.gov.pl