Kontakt Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
32-609-45-00
32-609-45-03

UWAGA! Adres: rdlp@katowice.lasy.gov.pl nie jest adresem do doręczeń elektronicznych. Podania kierowane na ten adres, zgodnie z art. 63 § 1 zd. 2 K.p.a. będą pozostawione bez rozpoznania. Czytaj więcej...

ul. św. Huberta 43/45

40-543 Katowice

ePUAP: pgl-lp-0271/SkrytkaESP

Biuro RDLP w Katowicach pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Osobiste składanie korespondencji (wniosków wraz z załącznikami) w Kancelarii RDLP w Katowiach możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:00.

Dyrektor RDLP w Katowicach, a w przypadku jego nieobecności jeden z zastępców, przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 13:00 - 15:00.

 

 

Dyrektor RDLP
Damian Sieber
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Hubert Wiśniewski
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Marek Czader
p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju

Pion Dyrektora

Wioletta Koper - Staszowska - naczelnik wydziału
Wydział Kadr
Tel.: (0-32) 609 45 10
Stanisław Wypych - naczelnik wydziału
Wydział Organizacji i Edukacji
Tel.: (0-32) 609 45 08
Piotr Król - naczelnik wydziału
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Tel.: (0-32) 609 45 18
Wojciech Jaroń - główny specjalista
Zespół ds. BHP i Ochrony Mienia; Grupa Interwencyjna Straży Leśnej
Tel.: (0-32) 609 45 50
Marek Mróz - główny specjalista
Zespół ds. promocji i mediów
Tel.: +48 785 853 182

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Mirosław Niebrzydowski - naczelnik wydziału
Wydział Hodowli Lasu
Tel.: (0-32) 609 45 27
Liliana Armatys - naczelnik wydziału
Wydział Ochrony Lasu
Tel.: (0-32) 609 45 32
Adam Migurski - główny specjalista
Zespół ds. Geomatyki
Tel.: (0-32) 609 45 74
Grzegorz Janas - naczelnik wydziału
Wydział Urządzania Lasu
Tel.: (0-32) 609 45 39
Krzysztof Boruń - główny specjalista
Zespół ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Obronności
Tel.: (0-32) 609 45 48

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju

Karol Płociszko - naczelnik wydziału
Wydział Infrastruktury Leśnej
Tel.: (0-32) 609 45 42
Marek Zając - naczelnik wydziału
Wydział Administracji
Tel.: (0-32) 609 45 52
Lucjan Pamuła - naczelnik wydziału
Wydział Informatyki
Tel.: (0-32) 609 45 72
Wojciech Jendroska - naczelnik wydziału
Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych
Tel.: (0-32) 609 45 09

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Grażyna Kowalska - główna księgowa
Wydział Księgowości
Tel.: (0-32) 609 45 62
Krzysztof Majsterkiewicz - naczelnik wydziału
Wydział Analiz i Planowania
Tel.: (0-32) 609 45 54
Arkadiusz Dudek - naczelnik wydziału
Wydział Gospodarki Drewnem
Tel.: (0-32) 609 45 61
Wojciech Drabik - naczelnik wydziału
Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi
Tel.: (0-32) 609 45 35

Rzecznik Prasowy RDLP w Katowicach

Marek Mróz
Rzecznik prasowy
Tel.: +48 785 853 182