Kontakt Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
32-609-45-00
32-609-45-03

ul. św. Huberta 43/45

40-543 Katowice

Dyrektor RDLP
Józef Kubica
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Hubert Wiśniewski
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Jurand Irlik
Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju
Damian Sieber

Pion Dyrektora

Wioletta Koper - Staszowska - naczelnik wydziału
Wydział Kadr
Tel.: (0-32) 609 45 10
Stanisław Wypych - naczelnik wydziału
Wydział Organizacji, Promocji i Edukacji
Tel.: (0-32) 609 45 08
Jan Kohut - naczelnik wydziału
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Tel.: (0-32) 609 45 18
Wojciech Jaroń - główny specjalista
Zespół ds. BHP i Ochrony Mienia; Grupa Interwencyjna Straży Leśnej
Tel.: (0-32) 609 45 50

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Mirosław Niebrzydowski - naczelnik wydziału
Wydział Gospodarki Leśnej
Tel.: (0-32) 609 45 27
Liliana Armatys - naczelnik wydziału
Wydział Ochrony Lasu
Tel.: (0-32) 609 45 32
Adam Albertusiak - główny specjalista
Zespół ds. Łowiectwa i Gospodarki Rybackiej
Tel.: (0-32) 609 45 24
Adam Migurski - główny specjalista
Zespół ds. Geomatyki
Tel.: (0-32) 609 45 74
Grzegorz Janas - główny specjalista
Zespół ds. Urządzania Lasu
Tel.: (0-32) 609 45 39
Krzysztof Boruń - główny specjalista
Zespół ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Obronności
Tel.: (0-32) 609 45 48

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju

Karol Płociszko - naczelnik wydziału
Wydział Infrastruktury Leśnej
Tel.: (0-32) 609 45 42
Marek Zając - naczelnik wydziału
Wydział Administracji
Tel.: (0-32) 609 45 52
Lucjan Pamuła - naczelnik wydziału
Wydział Informatyki
Tel.: (0-32) 609 45 72
Wojciech Jendroska - główny specjalista
Zespół ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych
Tel.: (0-32) 609 45 09

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Grażyna Kowalska - główna księgowa
Wydział Księgowości
Tel.: (0-32) 609 45 62
Krzysztof Majsterkiewicz - p.o. naczelnika wydziału
Wydział Analiz i Planowania
Tel.: (0-32) 609 45 54
Arkadiusz Dudek - naczelnik wydziału
Wydział Gospodarki Drewnem
Tel.: (0-32) 609 45 61
Wojciech Drabik - naczelnik wydziału
Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi
Tel.: (0-32) 609 45 35

Rzecznik prasowy RDLP w Katowicach

Marek Mróz
Rzecznik prasowy
Tel.: (0-32) 609 45 16; +48 785 853 182