Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Wielkopowierzchniową formą ochrony przyrody są parki krajobrazowe. Powołuje się je dla terenów wyróżniających się  skupieniem wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych. Parki krajobrazowe mają również duże znaczenie dla ochrony bioróżnorodności i zasobów genowych roślin i zwierząt. Na terenie RDLP w Katowicach występuje 13 parków krajobrazowych, obejmujących powierzchnię 186 154,12 ha. zredukowaną o inne nakładające się formy ochrony przyrody.