Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring stanu lasu - rok 2017

Monitoring stanu lasu - rok 2017

Poniżej do pobrania tabela z wynikami monitoringu stanu lasów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach w 2017 roku.