Asset Publisher Asset Publisher

Lasy HCVF

 

 

Ogłoszenia o prowadzonych konsultacjach społecznych nowych powierzchni lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) lub ich korekt, są zamieszczane na stronie RDLP w Katowicach w zakładce „Aktualności”. Zobrazowania graficzne (mapa interaktywna) konsultowanych powierzchni lasów HCVF prezentowane są na stronie RDLP w Katowicach w zakładce: Nasza Praca/Ochrona przyrody/Lasy HCVF/Konsultacje

Wyznaczone lasy HCVF (9.2.1) oraz ekosystemy referencyjne, strefy i powierzchnie ochronne (6.4.2), każdorazowo prezentowane są na posiedzeniu Komisji Założeń Planu oraz Narady Techniczno-Gospodarczej w ramach prac nad Planem Urządzenia Lasu dla poszczególnych jednostek organizacyjnych tut. Dyrekcji.

Wszelkie uwagi i spostrzeżenia względem powyższych obszarów proszę kierować do Liliany Armatys drogą mailową na adres: liliana.armatys@katowice.lasy.gov.pl