Web Content Display Web Content Display

Headquarters Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
32 609 45 00
32 609 45 03

UWAGA! Adres: rdlp@katowice.lasy.gov.pl jest adresem wyłacznie do korespondencji elektronicznej (email), nie jest adresem do doręczeń elektronicznych. Dokumenty kierowane na ten adres, zgodnie z art. 63 § 1 zd. 2 K.p.a. będą pozostawione bez rozpoznania. Czytaj więcej...

Adres:
ul. św. Huberta 43/45
40-543 Katowice
ePUAP: pgl-lp-0271/SkrytkaESP

Biuro RDLP w Katowicach pracuje: poniedziałek-piątek w godzinach 7:30 - 15:30.


Składanie korespondencji (wniosków wraz z załącznikami) jest możliwe w Kancelarii RDLP w Katowiach w dni robocze od poniedziałku do piątku godz. 7:00 - 14:00.


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach lub wyznaczony przez niego zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki, w godzinach od 10.00 do 17.00.


Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki i czwartki, w godzinach od 8.00 do 14.00.


Za przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków odpowiada Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. 

Dyrektor RDLP w Katowicach
Robert Pabian
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Marek Czader
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Jurand Irlik

Pion Dyrektora

Stanisław Wypych - naczelnik wydziału
Wydział Organizacji, Kadr i Edukacji
Phone number: 32 609 45 08
Piotr Król - naczelnik wydziału
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Phone number: 32 609 45 18
Wojciech Jaroń - główny specjalista
Zespół ds. BHP i Ochrony Mienia
Phone number: 32 609 45 50
Magdalena Świtka - p.o. głównego specjalisty
Zespół ds. Promocji i Mediów
Phone number: 32 609 45 16

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Mirosław Niebrzydowski - naczelnik wydziału
Wydział Hodowli Lasu
Phone number: 32 609 45 27
Liliana Armatys - naczelnik wydziału
Wydział Ochrony Lasu i Ochrony Przyrody
Phone number: 32 609 45 32
Grzegorz Janas - naczelnik wydziału
Wydział Urządzania Lasu
Phone number: 32 609 45 39
Karol Płociszko - naczelnik wydziału
Wydział Infrastruktury Leśnej
Phone number: 32 609 45 42
Wojciech Jendroska - naczelnik wydziału
Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych
Phone number: 32 609 45 09
Adam Migurski - główny specjalista
Zespół ds. Geomatyki
Phone number: 32 609 45 74
Krzysztof Boruń - główny specjalista
Zespół ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Obronności
Phone number: 32 609 45 48

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Sylwia Pękała - główny księgowy
Wydział Księgowości
Phone number: 32 609 45 62
Krzysztof Majsterkiewicz - naczelnik wydziału
Wydział Analiz i Planowania
Phone number: 32 609 45 54
Arkadiusz Dudek - naczelnik wydziału
Wydział Gospodarki Drewnem
Phone number: 32 609 45 61
Wojciech Drabik - naczelnik wydziału
Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi
Phone number: 32 609 45 35
Marek Zając - naczelnik wydziału
Wydział Administracji
Phone number: 32 609 45 52
Adrian Długokęcki - naczelnik wydziału
Wydział Informatyki
Phone number: 32 609 45 75

Rzecznik Prasowy RDLP w Katowicach

Magdalena Świtka
Rzecznik prasowy
Phone number: +48 785 853 182