Web Content Display Web Content Display

Headquarters Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
32-609-45-00
32-609-45-03

ul. św. Huberta 43/45

40-543 Katowice

p.o. Dyrektora RDLP
Damian Sieber
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Hubert Wiśniewski
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Jurand Irlik
Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju

Pion Dyrektora

Wioletta Koper - Staszowska - naczelnik wydziału
Wydział Kadr
Phone number: (0-32) 609 45 10
Stanisław Wypych - naczelnik wydziału
Wydział Organizacji, Promocji i Edukacji
Phone number: (0-32) 609 45 08
Piotr Król - naczelnik wydziału
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Phone number: (0-32) 609 45 18
Wojciech Jaroń - główny specjalista
Zespół ds. BHP i Ochrony Mienia; Grupa Interwencyjna Straży Leśnej
Phone number: (0-32) 609 45 50

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Mirosław Niebrzydowski - naczelnik wydziału
Wydział Gospodarki Leśnej
Phone number: (0-32) 609 45 27
Liliana Armatys - naczelnik wydziału
Wydział Ochrony Lasu
Phone number: (0-32) 609 45 32
Adam Migurski - główny specjalista
Zespół ds. Geomatyki
Phone number: (0-32) 609 45 74
Grzegorz Janas - główny specjalista
Zespół ds. Urządzania Lasu
Phone number: (0-32) 609 45 39
Krzysztof Boruń - główny specjalista
Zespół ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Obronności
Phone number: (0-32) 609 45 48

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju

Karol Płociszko - naczelnik wydziału
Wydział Infrastruktury Leśnej
Phone number: (0-32) 609 45 42
Marek Zając - naczelnik wydziału
Wydział Administracji
Phone number: (0-32) 609 45 52
Lucjan Pamuła - naczelnik wydziału
Wydział Informatyki
Phone number: (0-32) 609 45 72
Wojciech Jendroska - główny specjalista
Zespół ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych
Phone number: (0-32) 609 45 09

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Grażyna Kowalska - główna księgowa
Wydział Księgowości
Phone number: (0-32) 609 45 62
Krzysztof Majsterkiewicz - naczelnik wydziału
Wydział Analiz i Planowania
Phone number: (0-32) 609 45 54
Arkadiusz Dudek - naczelnik wydziału
Wydział Gospodarki Drewnem
Phone number: (0-32) 609 45 61
Wojciech Drabik - naczelnik wydziału
Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi
Phone number: (0-32) 609 45 35

Rzecznik prasowy RDLP w Katowicach

Marek Mróz
Rzecznik prasowy
Phone number: (0-32) 609 45 16; +48 785 853 182