Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Tą indywidualną formą ochrony przyrody obejmowane są przede wszystkim wyróżniające się sędziwe drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie.

W granicach katowickiej dyrekcji za pomniki przyrody jak dotąd uznano 654 obiekty, wśród których przeważają bardzo stare drzewa, głazy narzutowe (12 sztuk), będące reliktami epoki glacjalnej oraz skałki i jaskinie (22 sztuk). Do najstarszych i najokazalszych drzew pomnikowych należą dęby szypułkowe, cisy pospolite i lipy szerokolistne, np. dąb szypułkowy o obwodzie pnia 710 cm rosnący na terenie rezerwatu „Łężczak" w N-ctwie Rudy Raciborskie, sosna wejmutka  o obwodzie pnia 521 cm w N-ctwie Kup, grab zwyczajny o obwodzie pnia 402 cm w N-ctwie Rudy Raciborskie oraz cis pospolity o obwodzie pnia 214 cm w N-ctwie Świerklaniec/.

Obok pojedyńczych drzew (541 sztuki) za pomniki przyrody uznane zostały również  ich skupiska w formie alei, grup lub kęp  - 71 obiektów -  np. Aleja Husarii w N-ctwie Rudy Raciborskie.

Na terenie nadleśnictw RDLP w Katowicach zinwentaryzowano 8 pomników powierzchniowych. Na  uwagę zasługuje chroniący stanowisko sasanki otwartej i dziewięćsiła bezłodygowego powierzchniowy pomnik przyrody „Sasanka" na terenie Nadleśnictwa Chrzanów oraz stanowisko różanecznika katawbijskiego w Nadleśnictwie Herby.