Asset Publisher Asset Publisher

Jaz na Suminie

 

Zapewnienie odpowiedniego bilansu wodnego niezbędnego

do zachowania różnorodności biologicznej
w Rezerwacie Przyrody Łężczok".

 

Realizacja Przedsięwzięcia: 01.10.2015r. – 31.03.2016r.

 

Całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: 722 895,82zł

  • w tym koszty kwalifikowane: 700 147,87zł
  • w tym koszty niekwalifikowane: 22 747,95zł
  • refundacja w wysokości 90% środków kwalifikowanych NFOŚIGW : 630 751,24zł
  • refundacja w wysokości 10% środków kwalifikowanych WFOŚIGW w Katowicach (pozyskane samodzielnie przez GR Niemodlin): 69 396,63zł

 

Efekt rzeczowy: Prace w ekosystemach wodnych - przebudowa jazu piętrzącego

wraz z budową przepławki.

Efekt ekologiczny: Ochrona gatunków, ochrona ekosystemów, projekt realizowany

na obszarach Natura 2000 oraz na obszarze dorzecza Odry.

Komponent edukacji ekologicznej: Zakup i montaż 5 tablic informacyjno-edukacyjnych.